ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
21 ก.พ. 63 ถึง 07 เม.ย. 63 ขอเชิญร่วมงารประจำปี วัดสว่างอารมณ์ (บ้านคลองแขก) ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 2563
ขอเชิญร่วมงานประจำปี
วัดสว่างอารมณ์ (บ้านคลองแขก)
ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 2561 
3-6 เมษา 63
วัดสว่างอารมณ์(คลองแขก)/แต่งกายเรียบร้อยหรือชุดราชการ พระมหาประเสริฐ เตชสีโล บางข่า