ภาพกิจกรรม
เสด็จไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ วัดสว่างอารมณ์ ตำบลนราภิรมณ์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ วัดสว่างอารมณ์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

:รายละเอียด :

วันที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 16.45 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ วัดสว่างอารมณ์ ตำบลนราภิรมณ์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม อธิบดีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลภาค 7 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 นายอำเภอบางเลน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และคณะกรรมการฯ เฝ้ารับเสด็จ
: รายละเอียดเพิ่มเติม :

จากนั้น เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ประธานสงฆ์ถวายศีล จากนั้น เสด็จเข้าภายในอุโบสถ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม ทรงปิดทองลูกนิมิต แล้วทรงตัดสาแหรกลูกนิมิตลงในหลุม ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระประธานอุโบสถ ทรงลงนามในแผ่นศิลา หลังจากนั้นเสด็จออกจากอุโบสถ ทรงปลูกต้นจัน จำนวน 1 ต้น เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ และทรงหลั่งทักษิโณทก

โอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนบำรุงพระอารามฯ จำนวน 100 ราย จากนั้น พระครูโสภณสาโรภาส เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ ถวายของที่ระลึก หลังจากนั้นเสด็จเยี่ยมราษฎรที่มารอเฝ้ารับเสด็จ

วัดสว่างอารมณ์ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นราวปีพุทธศักราช 2425 เดิมชาวบ้านเรียกว่าวัดคลองแขก เนื่องจากเดิมประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ ส่วนใหญ่เป็นคนแขกโพกผ้าเข้ามาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก และได้ทำการขุดคลองไว้ใช้เพื่อทำการเกษตร จึงตั้งชื่อว่าคลองแขกหัวโต ที่ตั้งวัดเดิมเป็นของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมสวร ต่อมาได้ตกทอดมาถึงนายจุ่น ทังสุบุตร ได้มอบที่ดินผืนดังกล่าวให้เป็นที่ธรณีสงฆ์ กอร์ปกับมีประชาชนมาอาศัยอยู่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่ยังไม่มีวัดที่เป็นศูนย์รวมและยึดเหนี่ยวจิตใจ พร้อมทั้งใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา จึงได้ร่วมมือกันสร้างวัดขึ้น โดยมีหลวงปู่จันทร์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสรูปแรก ต่อมาประชาชนได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดสว่างอารมณ์ ตั้งแต่ประมาณปีพุทธศักราช 2481 มาจนถึง

ปัจจุบัน

วัดสว่างอารมณ์ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปีพุทธศักราช 2492 มีอุโบสถมหาอุต ภายในมีหลวงพ่อพุทธสิทธิ เป็นพระพุทธรูปประจำอุโบสถ ปางสะดุ้งมาร หน้าตักกว้าง 30 นิ้ว และได้ทำการบูรณะซ่อมแซมเรื่อยมา จนถึงพระครูโสภณสาโรภาส เจ้าอาวาสรูปที่ 10 ได้ก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ เพื่อแทนหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมไปมาก และก่อสร้างแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช 2556 ทางวัดได้จัดงานผูกพัทธสีมาอุโบสถและปิดทองฝังลูกนิมิตขึ้น เมื่อวันที่ 29 มกราคม ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557

โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2558,18:30   อ่าน 5784 ครั้ง