ภาพกิจกรรม
พิธีเปิดงานประจำปีนมัสการปิดทองหลวงพ่อพุทธสิทธิ วัดสว่างอารมณ์(บ้านคลองแขก) ครั้งที่ ๔๐
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีเปิดงานประจำปีนมัสการปิดทองหลวงพ่อพุทธสิทธิ วัดสว่างอารมณ์(บ้านคลองแขก) ครั้งที่ ๔๐ ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม ถึง ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีนายอนุชา ใจช่วงโชติ นายอำเภอบางเลน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสยามแจ่ม กระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ นายสรวิทย์ รัตนภิรมย์ กำนันตำบลนราภิรมย์ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ตลอดจนคณะกรรมวัด และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีในครั้งนี้

ล้วงไหการกุศล งานประจำปีนมัสการปิดทองหลวงพ่อพุทธสิทธิ วัดสว่างอารมณ์ (บ้านคลองแขก) ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 31 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2566
" รางวัลออกหมด คืนต่อคืน" ดำเนินงานโดยคณะกรรมการวัดสว่างอารมณ์ และใกล้เคียง ขออนุโมทนาบุญกับผู้บริจาคของรางวัลการกุศลทั้งห้างร้าน บริษัท และพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ร่วมกันในการครั้งนี้

สำเร็จเสร็จสิ้น ขออนุโมทนาบุญกับพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ร่วมทำบุญ และร่วมงานประจำปีนมัสการปิดทองหลวงพ่อพุทธสิทธิ วัดสว่างอารมณ์ (บ้านคลองแขก) ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ปีที่ ๔๐ ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม ถึง ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ปีหน้า พุทธศักราช ๒๕๖๗ สัปดาห์แรกต้นเดือนเมษายน พบกันใหม่ กับงานประจำปีนมัสการปิดทองหลวงพ่อพุทธสิทธิ วัดสว่างอารมณ์ ปีที่ ๔๑ ขออาราธนาบารมีหลวงพ่อพุทธสิทธิจงคุ้มครอง ประสบแต่ความสุข ความเจริญทุกท่านเทอญ
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2566,11:35   อ่าน 211 ครั้ง