ข่าวประชาสัมพันธ์
งานประจำปีวัดสว่างอารมณ์(บ้านคลองแขก) ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม (อ่าน 263) 23 ก.พ. 66
ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีวัดสว่างอารมณ์ (บ้านคลองแขก) ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 2563 (อ่าน 2062) 21 ก.พ. 63
ขอเชิญร่วมงานประเพณีทำขวัญแม่โพสพ 62 (อ่าน 977) 08 ส.ค. 62
ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีวัดสว่างอารมณ์ (บ้านคลองแขก) ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 2562 (อ่าน 1213) 25 ม.ค. 62
ขอเชิญร่วมทอดกฐิน วัดสว่างอารมณ์ (บ้านคลองแขก) ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 2561 (อ่าน 978) 01 พ.ย. 61
เชิญร่วมพิธีทำขวัญข้าวแม่โพสพ 2561 (อ่าน 1030) 20 ส.ค. 61
ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีวัดสว่างอารมณ์ (บ้านคลองแขก) ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 2561 (อ่าน 1425) 01 มี.ค. 61
ร่วมทำบุญเข้าพรรษาและหล่อเทียนเข้าพรรษา (อ่าน 1027) 03 ก.ค. 60
ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีวัดสว่างอารมณ์ (บ้านคลองแขก) ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 2560 (อ่าน 1868) 16 ก.พ. 60
ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดสว่างอารมณ์(วัดคลองแขก) ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 2559 (อ่าน 1827) 08 ต.ค. 59
เชิญร่วมพิธีทำขวัญข้าวแม่โพสพ 2559 (อ่าน 1197) 05 ก.ย. 59
ขอเชิญทอดผ้าป่าสามัคคีและร่วมฉลองศาลาหอสวดมนต์ (อ่าน 1321) 23 มิ.ย. 59
ขอเชิญเที่ยวงานประจำปี วัดสว่างอารมณ์ (บ้านคลองแขก) ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (อ่าน 1687) 17 ก.พ. 59
ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ปี58 ณ วัดสว่างอารมณ์(คลองแขก) (อ่าน 1865) 26 ต.ค. 58
งานทำบุญเข้าพรรษาและหล่อเทียนเข้าพรรษา (อ่าน 2471) 28 ก.ค. 58
ขอเชิญร่วมงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพุทธสิทธิ (อ่าน 1609) 15 มี.ค. 58
ร่วมบุญสร้างศาลพ่อแก่ดำทุ่ง วัดสว่างอารมณ์ (คลองแขก) อ.บางเลน จ.นครปฐม (อ่าน 1984) 15 ธ.ค. 57
ขอเชิญร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ปี57 ณ วัดสว่างอารมณ์(คลองแขก) (อ่าน 2161) 03 ต.ค. 57
ขอเชิญร่วมงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพุทธสิทธิ วัดสว่างอารมณ์(คลองแขก) ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม (อ่าน 3063) 11 มี.ค. 57
เชิญร่วมพิธีทำขวัญข้าวแม่โพสพ (อ่าน 3927) 05 ก.ย. 55
เว็บบอกบุญ (อ่าน 3145) 09 ส.ค. 55
ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถวัดสว่างอารมณ์(วัดคลองแขก) อ.บางเลน จ.นครปฐม (อ่าน 8283) 07 ส.ค. 55