ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมทอดกฐิน วัดสว่างอารมณ์ (บ้านคลองแขก) ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 2561
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงานทอดกฐินสามัคคี
ณ วัดสว่างอารมณ์ (บ้านคลองแขก) อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

โดยมีประธานทอดกฐินสามัคคีคือ ในเครืออริยแลนด์ร่วมกับอริยทอยส์
พร้อมด้วยคุณแม่จำปี ยั่งยืน พร้อมบุตรธิดา และคุณแม่สังเวียน ชั้นอินทร์งาม
พร้อมบุตร-ธิดา (เพิ่มเติม) และเจ้าภาพร่วม
กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 (แรม 10 ค่ำ เดือน 11)
เวลา 17.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เย็น และฉลององค์กฐิน
วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 (แรม 11 ค่ำ เดือน 11)
เวลา 09.49 น. ทอดกฐินสามัคคี
จึงขอเชิญร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันทั้งนี้ขอบอกบุญให้กับพุทธศาสนิกชนผู้ที่ใจบุญใจศรัทธา
ร่วมออกโรงทานซุ้มอาหารเลี้ยงประชาชนที่มาร่วมงานทอดกฐินสามัคคี
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2561,16:26   อ่าน 979 ครั้ง