ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีวัดสว่างอารมณ์ (บ้านคลองแขก) ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 2562
ขอเชิญเที่ยวงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อพุทธสิทธิ
พระศักดิ์สิทธิ์ของวัด ทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี

พิธียกช่อฟ้าศาลาการเปรียญวัดสว่างอารมณ์ (บ้านคลองแขก)
ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๓๖

ระหว่างวันที่ ๕-๗ เมษายน ๒๕๖๒ (๓ วัน ๓ คืน)

มหรสพสมโภชตลอดงาน ดนตรีฟรีสไตล์ วาไรตี้ ภาพยนตร์ทุกคืน

วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๐๐ น. พระสงเจริญพระพุทธมนต์เปิดงาน
เวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีเปิดงานประจำปี

วันอาทิตย์ที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีทอดฟ้าสามัคคี
เวลา ๑๑.๐๐ น. พิธียกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ

จองร้านค้า ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไปติดต่อ อบต.หน่อง ๐๘๔-๘๗๙๗๙๕๓ , ผญ.มานะ ๐๘๙-๒๑๕๘๔๓๓
คณะกรรมการวัด อบต.นราภิรมย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้าและชาวบ้านร่วมกันจัดงาน ติดต่อจองผ้าป่าสามัคคี กองละ ๓,๐๐๐ บาท
หรือแบบคณะ และติดต่อเป็นเจ้าภาพอื่นๆ ได้ที่พระครูโสภณสาโรภาส,ดร. เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ได้ทุกวัน
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2562,21:20   อ่าน 1167 ครั้ง